Tehnička podrška i dokumentacija - modeli Fujitsu klima uređaja 2005 / 2013. godina

Zidni modeli inverteri + ON/OFF modeli (ne inverteri)

Naziv klima uređaja Service instruction Service manual
Fujitsu klima uređaj zidni inverter ASYA07LCC / AOYR07LCC
Fujitsu klima uređaj zidni inverter ASYA07LGC / AOYR07LGC
Fujitsu klima uređaj zidni inverter ASYA09LCC / AOYR09LCC
Fujitsu klima uređaj zidni inverter ASYA09LGC / AOYR09LGC
Fujitsu klima uređaj zidni inverter ASYB09LDC / AOYS09LDC
Fujitsu klima uređaj zidni ASY9USBCW / AOY9UGBC
Fujitsu klima uređaj zidni ASY9USCCW / AOY9UFCC
Fujitsu klima uređaj zidni ASY9USCCW / AOY9USCC
Fujitsu klima uređaj zidni inverter ASYG12KMTA / AOYG12KMTA
Fujitsu klima uređaj zidni inverter ASYG12KXCA / AOYG12KXCA
Fujitsu klima uređaj zidni inverter ASYA12LCC / AOYR12LCC
Fujitsu klima uređaj zidni inverter ASYA12LGC / AOYR12LGC
Fujitsu klima uređaj zidni inverter ASYB12LDC / AOYS12LDC
Fujitsu klima uređaj zidni inverter ASYG12LECA / AOYG12LEC
Fujitsu klima uređaj zidni inverter ASYG12LLCA / AOYG12LLCA
Fujitsu klima uređaj zidni ASY12USBCW / AOY12UGBC
Fujitsu klima uređaj zidni ASY12USCCW / AOY12USCC
Fujitsu klima uređaj zidni model ASY12USCC / AOY12USCC
FUJITSU GENERAL klima uređaj zidni model ASH14ASEW / AOH14AND samo hlađenje
Fujitsu klima uređaj zidni inverter ASYA14LCC / AOYR14LCC
Naziv klima uređaja Service instruction Service manual
Fujitsu klima uređaj zidni inverter ASYG14LECA / AOYG14LEC
Fujitsu klima uređaj zidni inverter AWYZ14LBC / AOYZ14LBC
FUJITSU GENERAL klima uređaj zidni model ASG17ASHW / AOG17AN samo hlađenje
FUJI FUJITSU JAPAN klima uređaj RS18UC/RO18UD
FUJITSU GENERAL JAPAN klima uređaj zidni model AWG18UBBJ / AOG18UNBKL
Fujitsu klima uređaj zidni inverter ASYA18LCC / AOYR18LCC
Fujitsu klima uređaj zidni inverter ASYB18LDC / AOYS18LDC
Fujitsu klima uređaj zidni inverter AWYZ18LBC / AOYZ18LBC
Fujitsu klima uređaj zidni ASY18UBAJ / AOY18UNAKL
Fujitsu klima uređaj zidni ASY18UBBJ / AOY18UNBKL
Fujitsu klima uređaj zidni ASY18UBBN / AOY18UNBNL
FUJITSU GENERAL JAPAN klima uređaj zidni model AWG24UBBJ / AOG24UNBKL
Fujitsu klima uređaj zidni inverter ASYA24LCC / AOYR24LCC
Fujitsu klima uređaj zidni inverter ASYB24LDC / AOYS24LDC
Fujitsu klima uređaj zidni inverter ASYG24LFCA / AOYG24LFL
Fujitsu klima uređaj zidni inverter AWYZ24LBC / AOYZ24LBT
Fujitsu klima uređaj zidni ASY24UBBJ / AOY24UNBKL
Fujitsu klima uređaj zidni ASY24UBBN / AOY24UNBNL
Fujitsu klima uređaj zidni inverter ASYA30LCC / AOYR30LCT

Kasetni inverteri + ON/OFF modeli (ne inverteri)

Naziv klima uređaja Service manual
Fujitsu klima uređaj kasetni inverter AUY12LBAB / AOY12LMAKL
Fujitsu klima uređaj kasetni inverter AUYA12LAL / AOYA12LACL
Fujitsu klima uređaj kasetni inverter AUYA12LALN / AOYA12LACL
Fujitsu klima uređaj kasetni inverter AUYF12LAL / AOYA12LACL
Fujitsu klima uređaj kasetni inverter AUYF12LAL / AOYA12LALL
Fujitsu klima uređaj kasetni AUG12RBAB / AOG12RMAJL
Fujitsu klima uređaj kasetni AUY12FBAB / AOY12FSAJ
Fujitsu klima uređaj kasetni AUY12RBAB / AOY12RMAJL
Fujitsu klima uređaj kasetni AUY12UBAB / AOY12USAJL
Fujitsu klima uređaj kasetni inverter AUY14LBAB / AOY14LMAKL
Fujitsu klima uređaj kasetni inverter AUYA14LAL / AOYA14LACL
Fujitsu klima uređaj kasetni inverter AUYA14LALN / AOYA14LACL
Fujitsu klima uređaj kasetni inverter AUYF14LAL / AOYA14LACL
Fujitsu klima uređaj kasetni inverter AUYF14LAL / AOYA14LALL
Fujitsu klima uređaj kasetni AUY14UBAB / AOY14USDJL
Fujitsu klima uređaj kasetni inverter AUYA18LAL / AOYA18LACL
Fujitsu klima uređaj kasetni inverter AUYA18LALN / AOYA18LACL
Fujitsu klima uređaj kasetni inverter AUYF18LAL / AOYA18LALL
Fujitsu klima uređaj kasetni inverter AUYF18LBL / AOYA18LALL
Fujitsu klima uređaj kasetni AUY18UBAB / AOY18UNCKL
Fujitsu klima uređaj kasetni AUY18UBAB / AOY18UNCNL
Fujitsu klima uređaj kasetni inverter AUY24LUAR / AOY24LMAKL
Fujitsu klima uređaj kasetni inverter AUYA24LAL / AOYA24LACL
Naziv klima uređaja Service manual
Fujitsu klima uređaj kasetni inverter AUYA24LALN / AOYA24LACL
Fujitsu klima uređaj kasetni inverter AUYA24LBL / AOYA24LACL
Fujitsu klima uređaj kasetni inverter AUYA24LBL / AOYA24LALL
Fujitsu klima uređaj kasetni AUY25UUAR / AOY25UNAKL
Fujitsu klima uređaj kasetni AUY25UUAR / AOY25UNANL
Fujitsu klima uređaj kasetni inverter AUY30LUAS / AOY30LMBWL
Fujitsu klima uređaj kasetni inverter AUYA30LBLU / AOYA30LBTL
Fujitsu klima uređaj kasetni AUY30FUAR / AOY30FNBWL
Fujitsu klima uređaj kasetni AUY30UUAR / AOY30UNBWL
Fujitsu klima uređaj kasetni inverter AUY36LUAS / AOY36LMBWL
Fujitsu klima uređaj kasetni inverter AUY36LUAS / AOY36LNAWL
Fujitsu klima uređaj kasetni inverter AUYA36LATU / AOYA36LATL
Fujitsu klima uređaj kasetni inverter AUYA36LBLU / AOYA36LBTL
Fujitsu klima uređaj kasetni AUHA36LATN / AOHA36LATL
Fujitsu klima uređaj kasetni AUY36FUAS / AOY36FNAXT
Fujitsu klima uređaj kasetni AUY36UUAS / AOY36UNAXT
Fujitsu klima uređaj kasetni inverter AUY45LUAS / AOY45LJBYL
Fujitsu klima uređaj kasetni inverter AUYA45LATU / AOYA45LATL
Fujitsu klima uređaj kasetni inverter AUYA45LCLU / AOYA45LBTL
Fujitsu klima uređaj kasetni inverter AUYA45LCLU / AOYA45LCTL
Fujitsu klima uređaj kasetni AUY45UUAS / AOY45UMAXT
Fujitsu klima uređaj kasetni inverter AUY54LUAS / AOY54LJBYL
Fujitsu klima uređaj kasetni AUY54UUAS / AOY54UMAYT

Kanalski inverteri + ON/OFF modeli (ne inverteri)

Naziv klima uređaja Service instruction Service manual
Fujitsu klima uređaj kanalski inverter ARYF12LALU / AOYA12LACL
Fujitsu klima uređaj kanalski inverter ARYF12LALU / AOYB12LACL
Fujitsu klima uređaj kanalski ARY12UUAD / AOY12USAJL
Fujitsu klima uređaj kanalski ili podni inverter ARYF12LALU / AOYA12LALL
Fujitsu klima uređaj kanalski ili podni inverter ARYF18LBL / AOYA18LALL
Fujitsu klima uređaj kanalski inverter ARYF14LALU / AOYA14LACL
Fujitsu klima uređaj kanalski inverter ARYF14LALU / AOYA14LALL
Fujitsu klima uređaj kanalski inverter ARYF14LALU / AOYB14LACL
Fujitsu klima uređaj kanalski inverter ARYF14LALU / AOYB14LALL
Fujitsu klima uređaj kanalski ARY14UUAD / AOY14USDJL
Fujitsu klima uređaj kanalski inverter ARY18LUAD / AOY18LMAKL
Fujitsu klima uređaj kanalski inverter ARYF18LALU / AOYA18LACL
Fujitsu klima uređaj kanalski inverter ARYF18LALU / AOYA18LALL
Fujitsu klima uređaj kanalski inverter ARYF18LALU / AOYB18LACL
Fujitsu klima uređaj kanalski inverter ARYF18LALU / AOYB18LALL
Fujitsu klima uređaj kanalski ARY18UUAD / AOY18UNDKL
Fujitsu klima uređaj kanalski ARY18UUAD / AOY18UNDNL
Fujitsu klima uređaj kanalski inverter ARY24LUAN / AOY24LMAKL
Fujitsu klima uređaj kanalski ARY25FUAN / AOY25FNAKL
Fujitsu klima uređaj kanalski ARY25FUAN / AOY25FNANL
Fujitsu klima uređaj kanalski ARY25UUAN / AOY25UNAKL
Fujitsu klima uređaj kanalski ARY25UUAN / AOY25UNANL
Fujitsu klima uređaj kanalski RD25UB / RO25UB
Fujitsu klima uređaj kanalski inverter ARY30LUAN / AOY30LMBWL
Fujitsu klima uređaj kanalski inverter ARYA30LBTU / AOYA30LBTL
Fujitsu klima uređaj kanalski inverter ARYA30LBTU / AOYA30LFTL
Fujitsu klima uređaj kanalski inverter RD-30LAN / RO-30LC
Fujitsu klima uređaj kanalski ARY30FUAN / AOY30FNBWL
Fujitsu klima uređaj kanalski ARY30UUAN / AOY30UNBWL
Fujitsu klima uređaj kanalski inverter ARY36ALC3 / AOY36ACG3L
Naziv klima uređaja Service instruction Service manual
Fujitsu klima uređaj kanalski inverter ARY36LUAN / AOY36LMBWL
Fujitsu klima uređaj kanalski inverter ARY36LUAN / AOY36LNAWL
Fujitsu klima uređaj kanalski inverter ARYA36LBTU / AOYA36LBTL
Fujitsu klima uređaj kanalski inverter ARYA36LBTU / AOYA36LFTL
Fujitsu klima uređaj kanalski inverter RD-36LAN / RO-36LB
Fujitsu klima uređaj kanalski ARY36FUAN / AOY36FNAXT
Fujitsu klima uređaj kanalski ARY36RLC3 / AOY36RCG3L
Fujitsu klima uređaj kanalski ARY36UUAN / AOY36UNAXT
Fujitsu klima uređaj kanalski inverter ARHC45LCTU / AOHA45LCTL
Fujitsu klima uređaj kanalski inverter ARY45LUAK / AOY45LJAYL
Fujitsu klima uređaj kanalski inverter ARY45LUAK / AOY45LJBYL
Fujitsu klima uređaj kanalski inverter ARY45LUAN / AOY45LJBYL
Fujitsu klima uređaj kanalski ARG45ALC3 / AOG45ACA3L
Fujitsu klima uređaj kanalski ARG45FUAN / AOG45FMAXT
Fujitsu klima uređaj kanalski ARG45RLC3 / AOG45RCG3L
Fujitsu klima uređaj kanalski ARG45UUAN / AOG45UMAXT
Fujitsu klima uređaj kanalski ARY45FUAN / AOY45FMAXT
Fujitsu klima uređaj kanalski ARY45RLC3 / AOY45RCG3L
Fujitsu klima uređaj kanalski ARY45TLC3 / AOY45TPB3L
Fujitsu klima uređaj kanalski ARY45UUAN / AOY45UMAXT
Fujitsu klima uređaj kanalski inverter ARHC54LCTU / AOHA54LCTL
Fujitsu klima uređaj kanalski inverter ARY54LUAK / AOY54LJAYL
Fujitsu klima uređaj kanalski inverter ARY54LUAK / AOY54LJBYL
Fujitsu klima uređaj kanalski ARY60FUAK / AOY60FMAYT
Fujitsu klima uređaj kanalski ARY60UUAK / AOY60UMAYT
Fujitsu klima uređaj kanalski ARG90ELC3 / AOG90EPD3L
Fujitsu klima uređaj kanalski ARG90TLC3 / AOG90TPC3L
Fujitsu klima uređaj kanalski ARY90ELC3 / AOY90EPD3L
Fujitsu klima uređaj kanalski ARY90TLC3 / AOY90TPC3L

Parapetni inverteri

Naziv klima uređaja Service instruction Service manual
Fujitsu klima uređaj parapetni inverter AGYF09LAC / AOYV09LAC
Fujitsu klima uređaj parapetni inverter AGYF12LAC / AOYV12LAC
Naziv klima uređaja Service instruction Service manual
Fujitsu klima uređaj parapetni inverter AGYF14LAC / AOYV14LAC

Parapetno podplafonski modeli

Naziv klima uređaja Service instruction Service manual
Fujitsu klima uređaj inverter parapetno podplafonski model ABY18LBAJ / AOY18LMAKL
Fujitsu klima uređaj parapetno podplafonski model ABY18UBBJ / AOY18UNBKL
Fujitsu klima uređaj parapetno podplafonski model ABY18UBBJ / AOY18UNBNL
Naziv klima uređaja Service instruction Service manual
Fujitsu klima uređaj inverter parapetno podplafonski model ABY24LBAJ / AOY24LMAL
Fujitsu klima uređaj parapetno podplafonski model ABY24UBBJ / AOY24UNBKL
Fujitsu klima uređaj parapetno podplafonski model ABY24UBBJ / AOY24UNBNL

Podplafonski modeli

Naziv klima uređaja Service instruction Service manual
Fujitsu klima uređaj podplafonski model ABHA30LBT / AOHA30LFTL
Fujitsu klima uređaj podplafonski model ABY30LBAG / AOY30LNAWL
Fujitsu klima uređaj podplafonski model ABY30UBAG / AOY30UNBWL
Fujitsu klima uređaj podplafonski model ABHA36LBT / AOHA36LFTL
Fujitsu klima uređaj podplafonski model ABY36LBAG / AOY36LNAWL
Fujitsu klima uređaj podplafonski model ABY36TBA3W / AOY36TPB3L
Fujitsu klima uređaj podplafonski model ABY36UBAG / AOY36UNAXT
Naziv klima uređaja Service instruction Service manual
Fujitsu klima uređaj podplafonski model ABYA36LCT / AOYD36LATT
Fujitsu klima uređaj podplafonski model ABY45TBA3W / AOY45TPB3L
Fujitsu klima uređaj podplafonski model ABY45UBAG / AOY45UMAXT
Fujitsu klima uređaj podplafonski model ABYA45LCT / AOYA45LCTL
Fujitsu klima uređaj podplafonski model ABYA45LCT / AOYD45LATT
Fujitsu klima uređaj podplafonski model ABY54UBAG / AOY54UMAYT
Fujitsu klima uređaj podplafonski model ABYA54LCT / AOYD54LATT

Zidni unutrašnji multi inverteri

Naziv klima uređaja Service instruction Service manual
Fujitsu klima uređaj zidni multi inverter ASY12LMACW / AOYA18LAT3
Fujitsu klima uređaj zidni multi inverter ASY7LMACW / AOYA18LAT3
Fujitsu klima uređaj zidni multi inverter ASY9LMACW / AOYA18LAT3
Fujitsu klima uređaj zidni multi inverter ASYA07LACM / AOYA18LAT3
Fujitsu klima uređaj zidni multi inverter ASYA09LACM / AOYA18LAT3
Fujitsu klima uređaj zidni multi inverter ASYA12LACM / AOYA18LAT3
Fujitsu klima uređaj zidni multi inverter ASY09LMACW / AOYA24LAT3
Fujitsu klima uređaj zidni multi inverter ASY12LMACW / AOYA24LAT3
Fujitsu klima uređaj zidni multi inverter ASY7LMACW / AOYA24LAT3
Fujitsu klima uređaj zidni multi inverter ASYA07LACM / AOYA24LAT3
Fujitsu klima uređaj zidni multi inverter ASYA09LACM / AOYA24LAT3
Naziv klima uređaja Service instruction Service manual
Fujitsu klima uređaj zidni multi inverter ASYA12LACM / AOYA24LAT3
Fujitsu klima uređaj zidni multi inverter ASY09LMACW / AOY30LMAW4
Fujitsu klima uređaj zidni multi inverter ASY12LMACW / AOY30LMAW4
Fujitsu klima uređaj zidni multi inverter ASY7LMACW / AOY30LMAW4
Fujitsu klima uređaj zidni multi inverter ASYA07LACM / AOY30LMAW4
Fujitsu klima uređaj zidni multi inverter ASYA09LACM / AOY30LMAW4
Fujitsu klima uređaj zidni multi inverter ASYA12LACM / AOY30LMAW4
Fujitsu klima uređaj zidni multi inverter ASYA14LACM / AOY30LMAW4
Fujitsu klima uređaj zidni multi inverter ASYA18LACM / AOY30LMAW4
Fujitsu klima uređaj zidni multi inverter ASY12RNA-W / AOY32RNBM4
Fujitsu klima uređaj zidni multi inverter ASY12RNC-W / AOY32RNCM4

Parapetni unutrašnji multi inverteri

Naziv klima uređaja Service instruction Service manual
Fujitsu klima uređaj parapetni multi inverter AGYF09LAC / AOYA18LAT3
Fujitsu klima uređaj parapetni multi inverter AGYF12LAC / AOYA18LAT3
Fujitsu klima uređaj parapetni multi inverter AGYF14LAC / AOYA18LAT3
Naziv klima uređaja Service instruction Service manual
Fujitsu klima uređaj parapetni multi inverter AGYF09LAC / AOYA24LAT3
Fujitsu klima uređaj parapetni multi inverter AGYF12LAC / AOYA24LAT3
Fujitsu klima uređaj parapetni multi inverter AGYF14LAC / AOYA24LAT3

Kasetni unutrašnji multi inverteri

Naziv klima uređaja Service instruction Service manual
Fujitsu klima uređaj kasetni multi inverter AUY12LBAB / AOY24LMAM2
Fujitsu klima uređaj kasetni multi inverter AUY14LBAB / AOY24LMAM2
Fujitsu klima uređaj kasetni multi inverter AUYF09LAL / AOY30LMAW4
Naziv klima uređaja Service instruction Service manual
Fujitsu klima uređaj kasetni multi inverter AUYF12LAL / AOY30LMAW4
Fujitsu klima uređaj kasetni multi inverter AUYF14LAL / AOY30LMAW4
Fujitsu klima uređaj kasetni multi inverter AUYF18LAL / AOY30LMAW4

Parapetno podplafonski unutrašnji multi inverteri

Naziv klima uređaja Service instruction Service manual
Fujitsu klima uređaj parapetno podplafonski multi model ABYF14LAT / AOY18LMAK2
Fujitsu klima uređaj parapetno podplafonski multi model ABYF14LAT / AOY24LMAM2
Naziv klima uređaja Service instruction Service manual
Fujitsu klima uređaj parapetno podplafonski multi model ABYF18LAT / AOY24LMAM2

Multi duplex

Naziv klima uređaja Service manual
Fujitsu Fuji klima uređaj multi duplex RSM7UB + RSM12UB / ROM20UB2
Fujitsu klima uređaj multi duplex ASY12UMBD + ASY12UMBD / AOY24USBV2
Naziv klima uređaja Service manual
Fujitsu DUPLEX klima uređaj AUH12UMAB + AUH12UMAB / AOH24USBV2

Ulogujte se

Koristimo internet kolačiće (cookies) i poštujemo Vašu privatnost kako bi imali optimalno iskustvo na našoj web strani.
Pogledajte Politiku privatnosti za više detalja.